Käsikirjan tausta

Uraloikkarin käsikirjasta tukea muuttuvan työelämän urapoluilla

Tekijät: Terhi Eskelinen ja Jussi Kareinen

Työ ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Tätä muutosta on tapahtunut aina, mutta tällä hetkellä muutosvauhti on kasvussa. Nopeat muutokset luovat haasteen koulutukselle ja koulutustarpeiden ennakoinnille. 

Monialaisen yhteiskehittämisen toimintamalli

Tekijät: Jussi Linkola ja Senja Niskala

Monialaisuus ja yhteiskehittäminen ovat olleet Oiva-hankkeen lähtökohtia. Tässä kirjoituksessa kuvataan kolmivaiheinen toimintamalli, jonka mukaisesti monialainen yhteistyö on toteutunut.

Hankkeessa on toiminut viiden ammattikorkeakoulun viisi eri koulutusalaa, joilla on omat traditionsa ja toimintatapansa mutta myös yhteisiä kehittämiskohteita.

Eväitä uraohjaukseen – Oiva-hankkeen täydennyskoulutuksen antia

Tekijät: Lea Vartia ja Jussi Linkola

Oiva-hanke järjesti 24.2.–30.9.2020 Oivallista ohjausta – miten ohjata uusille poluille? -täydennyskoulutuksen, joka oli suunnattu opinto-ohjaajille ja muille ohjaustyötä tekeville. Koulutus koostui kuudesta osiosta, jotka perustuivat hankkeessa kehitettyihin työkaluihin, toimintamalleihin ja sisältöihin. Kokonaisuus toteutettiin verkko-opintoina Seinäjoen ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristössä. 

Kestävä kehitys työelämätaitona

Tekijät: Juuso Puurula, Rauni Varkia, Maria Lehtimäki ja Mira Prykhodko

Kestävää kehitystä voidaan pitää tärkeimpänä tulevaisuuden työelämän yleisenä eli geneerisenä osaamisena . Tällaiseen arvioon päätyivät työelämän ja koulutuksen asiantuntijat tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittavassa opetushallituksen Osaaminen 2035 -raportissa.

Raportti määrittelee kestävän kehityksen osaamisen seuraavasti: Kestävää kehitystä edistävien periaatteiden, käytäntöjen ja säädösten tunteminen sekä noudattaminen.

Opettajana ja ohjaajana muuttuvassa työelämässä

Tekijä: Susanna Mesiä

Oma urapolkuni pop- ja jazzmusiikin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen ohjauksessa ja työelämään siirtymisen tukemisessa alkoi opettajatuutorin roolissa. Sain myös vastuulleni yhden viimeisistä opintojaksoista, jonka sisältönä oli valmistella opiskelijoita siirtymään työelämään. Katselin noita taitavia ja luovia, mutta myös kovin epävarmoja ja huolestuneita, nuoria aikuisia ja mietin, miten rahkeeni ikinä riittävät auttamaan heitä tässä siirtymässä.