Osaamisen visualisointi uraloikkarille

Minkä päällä seisot, mitä kohti kurotat -menetelmä

Tekijät: Minna Haapasalo, Mervi Rankila-Källström ja Marja Susi

”Minkä päällä seisot – mitä kohti kurotat?” on Turun AMK:n Taideakatemiassa keväällä 2019  kehitetty toiminnallinen reflektiomenetelmä. Menetelmän  ajatuksena on hahmottaa omaa ammatillista osaamista laajasti tekemällä, kokemalla ja reflektoimalla.

Reflektiomenetelmä ei vaadi taiteellista tai luovaa erityisosaamista, vaan se sopii kaikille. Opiskelijan tavoitteena on tunnistaa osaamistaan ja arvojaan sekä asettaa ammatillisia tavoitteita niiden pohjalta.

Geneeristen taitojen visualisointi OivaTaito-sovelluksella

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja mittaavan mobiilisovelluksen kehittäminen

Tekijät: Maria Lehtimäki ja Rauni Varkia

Työelämä muuttuu kovalla tahdilla ja ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden osaamistarpeet tämän myötä. Tulevaisuuden työelämää leimaavat jatkuva muutos ja osaamisen päivittämistarve sekä projektimaisuus.

OivaTaito-sovellus – opiskelijan ohjeet

Tekijät: Juuso Puurula, Katja Pouta ja Anu Virtanen

OivaTaito -sovelluksen tarkoituksena on opiskelijoiden geneeristen työelämätaitojen tunnistaminen ja oman osaamisen sanoittaminen.

OivaTaito-sovellus

Tekijät: Jerry Lehtisyrjä, Jesse Suvisuo, Juuso Vakli, Tarja Juurakko-Koskinen, Juuso Puurula, Rauni Varkia, Maria Lehtimäki, Tero Ahvenharju, Katja Pouta ja Anu Virtanen

Opiskelijan geneerisiä taitoja mittaavaan, visualisoivaan ja sanoittavaan sovellukseen kirjaudutaan Google-tunnuksilla.

Kuinka kehität? -videot

Tekijä: Juuso Puurula

Kuinka kehität? -on 13 videon sarja yleisistä työelämätaidoista ja osaamisen kehittämisestä niissä.

Videot ovat osa OivaTaito-sovellusta, mutta ne toimivat myös itsenäisinä videoina.