”Minkä päällä seisot – mitä kohti kurotat?” – Menetelmä oman osaamisen ja tavoitteiden havainnollistamiseen

Tekijät: Minna Haapasalo, Mervi Rankila-Källström ja Marja Susi

Minkä päällä seisot – mitä kohti kurotat?” on Turun AMK:n Taideakatemiassa keväällä 2019  kehitetty toiminnallinen reflektiomenetelmä. Menetelmän  ajatuksena on hahmottaa omaa ammatillista osaamista laajasti tekemällä, kokemalla ja reflektoimalla. Osallistuja tekee annetuista materiaaleista installaation, joka auttaa havaitsemaan sekä henkilökohtaisen osaamisen että konventioista poikkeavat tavoitteet ja unelmat. 

Reflektiomenetelmä ei vaadi taiteellista tai luovaa erityisosaamista, vaan se sopii kaikille. Opiskelijan tavoitteena on tunnistaa osaamistaan ja arvojaan sekä asettaa ammatillisia tavoitteita niiden pohjalta.

Työskentely askel askeleelta

1. Piirrä ja leikkaa

Aluksi tarvitset väripapereita, sakset ja kynän.

Aseta oma jalkapohja väripaperille ja piirrä ääriviivat.  
Aseta oma käsi väripaperille ja piirrä ääriviivat. 
 
Leikkaa jalkapohjia (5–10 kpl) ja käsiä (1–10 kpl).  

Kannattaa piirtää yhteen paperiin ja leikata paperinippu kerralla. 

2. Pohdi ja kirjoita leikkaamiisi jalkapohjiin ja kämmeniin

Mieti ja kirjoita leikaamiisi jalkapohjiin:

Osaamista, tietoja ja taitoja: Mitä jo osaat? Mistä asioista tiedät?  Tiedot, taidot ja kokemus tarkoittaa kaikkia asioita, joiden osaamisesta sinulla on näyttöä. Osaamisen ei tarvitse koskea vain opiskeluasi vaan myös harrastuksiasi tai vapaa-ajanviettotapoja.  Osaaminen voi olla itse hankittua (esim. tiettyyn aiheeseen liittyvä tieto tai taito kuten ruoanlaitto, vloggaaminen, scifikirjallisuus tms.) tai vuorovaikutuksessa saatua.
 
Arvoja: Mitä pidät tärkeänä? Kirjaa esimerkkejä arvoistasi näkyviin (esim. vapaus, tasa-arvo, ilo, onni, yhteisöllisyys, raha, terveys, viisaus, rakkaus).

Mikäli arvot eivät ole sinulle tuttuja, aluksi voit käydä läpi ja nimetä arvoja. Voit käyttää apuna esimerkiksi filosofi Erik Ahlmanin arvoluokittelua (1).
 
 Mieti ja kirjoita leikattuihin kämmeniin:  
 
Tavoitteita: Tavoitteet ovat tulevaisuuteen sijoittuvia haaveita, unelmia ja päämääriä. Mitä haluat tehdä tulevaisuudessa?  Mieti, visioi ja kuvittele mahdollisimman konkreettisia tilanteita, työpaikkoja, työympäristöjä, työkavereita. Mitä teet? Missä teet? Kenen kanssa teet?

3. Aseta jalkapohjat ja kämmenet tilaan installaatioksi ja ota kuva

Katsele ympärillesi. Valitse tilasta kohta, joka kiinnostaa sinua. Voit siirrellä huonekaluja ja muokata tilasta kohdan itsellesi. Voit käyttää esimerkiksi seinää, pöytää, lattiaa tai ikkunaa. 

Tee niin sanottu installaatio tai kuva otsikolla: ”Minkä päällä seison, mitä kohti kurotan.” Aseta valitsemaasi kohtaan tilassa  jalkapohjat (osaamiset ja arvot), kämmenet (tavoitteet) ja itsesi. Asettele jalat, kädet ja itsesi haluamallasi tavalla, mutta siten, että olette kaikki ”samassa kuvassa”.
 
Pyydä kaveria ottamaan omaan kännykkäkamerallasi kuva installaatiostasi. Tarkista kamerasta, miltä kuva näyttää, ja ota uusi kuva, mikäli ensimmäinen versio ei ole haluamasi. On tärkeää, että lopputulos on haluamasi kaltainen. Tarkista rajaus, että kuvassa näkyy se, mitä haluat.

4. Kirjoita kuvasta

Ota itsellesi rauhallinen tila ja muistiinpano- tai äänitysvälineet. Katso ottamaasi kuvaa. Kirjaa  havaintojasi tehtävän tekemisestä ja siitä, mitä kuvassa on. Toteutus voi olla äänitys tai kirjoitus siitä, minkä päällä seisot ja mitä kohti kurotat.

Voit myös miettiä ja kirjata, millaista oli tehdä kuvaa. Mitä havaintoja teet omasta osaamisestasi, arvoistasi ja tavoitteistasi tekemäsi kuvan kautta? Mitä ajatuksia herää kuvasta: mitä näet? Missä suhteessa osaamiseesi ja tavoitteisiisi olet asettautunut?  Kertooko kuva jotain omasta osaamisestasi suhteessa tavoitteisiin tällä hetkellä?

5. Halutessasi jaa havaintosi vertaiselle tai tutoropettajalle

Halutessasi voit jatkaa pohdintaasi tutoropettajasi tai kollegasi kanssa.

Yksi tapa purkaa tehtävää on jatkaa lauseita:
Huomasin, että osaan…
Arvostan…
Tulevaisuudessa minä…
 
Voit myös toistaa menetelmää esimerkiksi kerran vuodessa ja kerätä kuvat sarjaksi, jossa näet osaamisesi kehittymisen sekä kenties tavoitteittesi saavuttamisen.

Työskentelyn ajallinen jaksottaminen

 Työskentely voidaan jaksottaa ajallisesti esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  1. Jalat (15–20 min) 
  2. Kädet (15–20 min) 
  3. Installaatio, josta kuva omaan kännykkään. Pari toimii kuvaajana.  Katso otettua kuvaa, tee havainnon pohjalta tarvittaessa muutoksia ja pyydä paria ottamaan kuva uudestaan. Tärkeää on, että saat kameraasi haluamasi kuvan. (15 min) 
  4. Henkilökohtainen reflektio: osallistujien havaintoja tehtävän tekemisestä ja siitä, mitä kuvassa on. Toteutus voi olla äänitys tai kirjoitus siitä, minkä päällä osallistuja seisoo ja mitä kohti kurottaa. Mitä havaintoja tekee omasta osaamisesta, arvoista ja tavoitteista? (10–15 min)  
  5. Vertaiskeskustelu (mahdollinen): Mitä havaintoja osallistujat tekivät? Millaista oli tehdä tehtävää? (15 min) 

Lähteet

  1. Wikipedia: Arvo. Saatavana osoitteessa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Arvo. Luettu  20.5.2020.