OivaTaito-sovellus – opiskelijan ohjeet

Tekijät: Juuso Puurula, Katja Pouta ja Anu Virtanen

Verkossa olevan OivaTaito -sovelluksen tarkoituksena on opiskelijoiden geneeristen työelämätaitojen tunnistaminen ja oman osaamisen sanoittaminen. Sovellus tukee työelämätaitojen kehittymistä ja se voi toimia myös työkaluna uraohjauksessa. Erityisesti koulutusaloilla, joiden tutkinnot tarjoavat työllistymismahdollisuuksia laajalle alueelle ja selkeät uranäkymät puuttuvat, toimii sovellus osaamisitsetunnon ja osaamisen sanoittaminen tukena.  

Sovellus perustuu oman osaamisen itsearviointiin, joka on koostettu useista eri lähteistä tutkimaan erityisesti korkeakouluopiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Sovelluksen arvioinnin tekemällä käyttäjä saa dataa oman osaamisensa kehittymisestä sekä vinkkejä oman osaamisensa kehittämiseksi. Sovellus piirtää arvioinnin kautta kerätystä datasta osaamisgraafia, josta näkee oman osaamisensa kehittymisen koko opintojen ajan. 

Sovelluksen käyttöönotto on helpointa ohjatusti. Ennen arvioinnin tekemistä on hyvä keskustella ohjaajan kanssa geneeristen työelämätaitojen merkityksestä, ja siitä miten ne ilmenevät opintojen aikana. Ensimmäisen kerran avattaessa sovellus pyytää käyttäjää tekemään lähtötasotestin, joka koostuu kaikista sovelluksen kysymyksistä. Lähtötasotestin tarkoitus on selvittää opiskelijan osaamisen taso opintojen alkuvaiheessa. Lähtötasotesti on sovelluksen pisin kysely ja siksi sen suorittaminen on järkevää ohjatusti. Koko testin tekemiseen menee noin 15-30 minuuttia käyttäjästä riippuen. 

Lähtötasotestin jälkeen sovelluksella on tiedossa käyttäjän osaamisen taso. Tämän jälkeen itsearviointeja voi tehdä kysymyskategorioittain, jolloin arviointien tekemiseen ei kulu yhtä paljon aikaa. Kun arviointeja on takana useampi, käyttäjä näkee oman osaamisensa kehittymisen ja pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Sovellus voi toimia uraohjauksessa sekä yksilö- että ryhmätasolla. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opinto- / uraohjaaja voi esimerkiksi nostaa keskusteluun opiskelijan kanssa hänen vahvuuksiaan sekä auttaa häntä kehittämään omaa osaamistaan. Ryhmässä ohjaaja voi nostaa sovelluksesta esille erilaisia osaamisteemoja ryhmäkeskusteluun ja -ohjaukseen.