Osaamisen tarinallistaminen ohjaajalle

Digitarinat osaamisen ja urapolun jäsentäjinä

Tekijä: Pirita Juppi

Narratiiviset lähestymistavat ovat herättäneet tällä vuosituhannella suurta kiinnostusta monilla aloilla, ja tarinoiden hyödyntämisen ympärille on syntynyt oma ammattikuntansa. ”Tarinatyöläiset” uskovat vahvasti tarinoiden muutospotentiaaliin ja näkevät ne transformaation työkaluina niin yritysmaailmassa ja muissa organisaatioissa kuin myös yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämässä.

Opinto- ja uraohjauksellisen digitarinatyöpajan järjestäminen

Tekijä: Pirita Juppi

Ura- ja opinto-ohjauksen kontekstissa järjestettävän digitarinatyöpajan toteutustapa voi vaihdella riippuen siitä, missä vaiheessa opintoja olevan opiskelijaryhmän kanssa digitarinatyöskentelyä käytetään ja minkälaisiin tavoitteisiin sillä pyritään.

Esimerkiksi opintojen alkuvaiheessa oman digitarinan työstäminen voi tukea opiskelijan opiskelumotivaation jäsentymistä ja ammatillisen identiteetin kehittymisprosessin käynnistymistä.

Tarinan voima -video

Tekijä: Pirita Juppi

Valokuvat: WeVideon kuvapankki
Musiikki: WeVideon musiikkikirjasto

Videossa avataan narratiivisen lähestymistavan perusteita ja tarinoiden merkitystä ihmisille. Tarinat ovat ihmisille luontainen keino jäsentää oman elämän tapahtumia ja teemoja, ja ne antavat myös mahdollisuuden samaistua toisten ihmisten kokemuksiin ja näkökulmiin.

Tarinan voima -video YouTubessa

Digitarina-video

Tekijä: Pirita Juppi

Valokuvat: WeVideon kuvapankki
Musiikki: WeVideon musiikkikirjasto

Videossa kerrotaan digitaalisen tarinankerronnan menetelmästä ja digitarinasta lajityyppinä. Omakohtaisen tarinan kertominen digitaalisen median työkaluja ja ilmaisukeinoja hyödyntäen voi olla tehokas keino niin itsereflektioon kuin muille viestimiseen – näkyväksi ja kuulluksi tulemiseen.

Digitarina -video YouTubessa