Loikkausosaaminen ohjaajalle

Vertaiskeskustelua loikkausosaamisesta

Ohjaus, arvot ja osaamisen tunnistaminen mukana uraloikassa  – vertaiskeskusteluissa nousseita teemoja

Tekijä: Lea Vartiainen

Keväällä 2020 järjestettiin “Oivallista ohjausta” -täydennyskoulutus opinto-ohjaajille ja ohjaustyötä tekeville. “Mitä on loikkausosaaminen?” -koulutusosion vertaiskeskusteluissa pohdittiin teemoja arvoista loikkaamiseen. Aktiivisesta vertaiskeskustelusta syntyi ohjausasiantuntijoiden tuottamaa yhteiskehittelyä ja oivalluksia. Heimokulttuurin yhteyttä ohjausosaamiseen pohditaan  artikkelissa “Ohjausosaaminen ja heimokulttuurit – vertaiskeskusteluissa nousseita ajatuksia”. Tämä artikkeli jatkaa keskusteluteemojen käsittelyä. Artikkelissa käytetyt lainaukset ovat suoria lainauksia vertaiskeskusteluista.

Loikkausosaamisen ohjaaminen ja heimokulttuurit – vertaiskeskusteluissa nousseita ajatuksia

Tekijä:  Lea Vartiainen

Keväällä 2020 opinto-ohjaajille ja ohjaustyötä tekeville järjestetyn Oivallista ohjausta -täydennyskoulutuksen ensimmäisessä osiossa perehdyttiin siihen, mitä on loikkausosaaminen. Koulutuksen materiaaleissa loikkausosaamista ja eri alojen eristyispiirteitä avattiin mm. haastatteluvideoiden avulla. Videoissa kuvattiin alalle tyypillisiä ryhmäytymiskäyttäytymisen piirteitä, tyypillisiä opiskelijoista sekä alan opiskelua ja työkenttää. Kuvatut alat olivat liikunnanohjaajat, kulttuurituottajat, ympäristösuunnittelijat, teatteri-ilmaisun ohjaajat ja musiikkipedagogit. Kaikilla aloilla työskennellään freelancerina, projekteissa, useiden työnantajien palveluksessa ja aloilla vaaditaan jatkuvaa, omatoimista ammattitaidon ylläpitämistä. 

Loikkausosaaminen

Loikkarihahmoja työelämän poluilta

Tekijät: Leena Unkari-Virtanen, Jussi Onnismaa ja Arto O. Salonen

Eri aloilla on oma traditionsa, tapansa hahmottaa maailmaa, tietoa ja toimintaa sekä alansa työtä ja työtehtäviä. Ammatillisen yhteisön kulttuuri välittyy paitsi sen tieto- ja taitoperustassa myös julkilausumattomana perinnetietona, jota opiskelijat omaksuvat varsinaisten oppisisältöjen ohella. Alan hiljainen tieto ja tietäminen omaksutaan koulutuksen myötä oman ammatillisen identiteetin osaksi.

Eväitä työuran loikkiin

Tekijät: Leena Unkari-Virtanen, Jussi Onnismaa ja Arto O. Salonen

Sekä oppimiskulttuuri että henkilökohtainen ohjaus voivat antaa eväitä tulevaan työuran loikkaan ja tukea opiskelijan muutosvalmiutta. Tässä artikkelissa pohditaan Oiva-hankkeen haastatteluaineiston valossa, minkälainen henkilökohtainen ohjaus ja tuki voisivat alasta riippumatta rakentaa tukea ja valmiuksia uraloikkaan.

Mistä uraloikkari ponnistaa?

Tekijät:  Leena Unkari-Virtanen,  Jussi Onnismaa ja Arto O. Salonen

Eri aloilla on oma traditionsa, tapansa hahmottaa maailmaa, tietoa ja toimintaa sekä alansa työtä ja työtehtäviä. Ammatillisen yhteisön kulttuuri välittyy paitsi sen tieto- ja taitoperustassa myös julkilausumattomana perinnetietona, jota opiskelijat omaksuvat varsinaisten oppisisältöjen ohella.

Keskustelua loikkausosaamisesta eri aloilla

Kulttuurituottajat -sankariloikkaajia kaikki

Kulttuurituottaja-tutkinnon lehtorit Jussi Kareinen ja Johanna Ikola keskustelevat videossa loikkausosaamisesta omalla ammattialallaan.

Kulttuurituottajat -sankariloikkaajia kaikki -video YouTubessa

Käsikirjoitus: Leena Unkari-Virtanen, Lea Vartiainen ja Johanna Wartio
Editointi ja lukija: Terhi Eskelinen
Kuvaus ja ohjaus:
Grafiikka: Johanna Ponkala, Websie
Musiikki: Audionautix, Country Cue 1, CC-SA-BY-4.0, https://audionautix.com

Teatteri-ilmaisun ohjaajat eli TIOt

Teatteri-ilmaisun ohjaaja -tutkinnon lehtorit Mervi Rankila-Källström ja Ari Ahlholm keskustelevat videossa loikkausosaamisesta omalla ammattialallaan.

Teatteri-ilmaisun ohjaajat eli TIOt -video YouTubessa

Käsikirjoitus: Leena Unkari-Virtanen, Lea Vartiainen ja Johanna Wartio
Editointi ja lukija: Terhi Eskelinen
Kuvaus ja ohjaus: Johanna Wartio
Grafiikka: Johanna Ponkala, Websie
Valokuva: Ville Saarikoski, Turun AMK,
Musiikki: Kevin MacLeod, Baltic Levity – Thatched Villagers, CC-BY-SA-4.0, http://incompetech.com/music/royalty-…

Hyvinvoinnin ja liikunnan monitaitureiden heimo: liikunnanohjaajat

Liikunnanohjaaja -tutkinnon lehtorit Maarit Shemeikka ja Kaisa Pyykkönen sekä opinto-ohjaaja Anne Rautio keskustelevat videossa loikkausosaamisesta omalla ammattialallaan.

Hyvinvoinnin ja liikunnan monitaitureiden heimo: liikunnanohjaajat -video YouTubessa

Käsikirjoitus: Leena Unkari-Virtanen, Lea Vartiainen ja Johanna Wartio
Editointi ja lukija: Terhi Eskelinen
Kuvaus ja ohjaus: Johanna Wartio
Grafiikka: Johanna Ponkala, Websie
Valokuva: Lapin AMK
Musiikki: Audionautix, Country Cue 1, CC-SA-BY-4.0, https://audionautix.com