Kompetenssien tunnistaminen ohjaajalle

Mitä kompetenssien tunnistaminen tarkoittaa?

Kompetensseilla tarkoitetaan kokemuksista, tiedoista, taidoista ja asenteista koostuvaa kyvykkyyttä.

Kompetenssien tunnistamisella tarkoitetaan kykyä tunnistaa näitä laajoja osaamiskokonaisuuksia. Tätä tunnistamista voidaan harjoitella erilaisilla ohjatusti tai itsenäisesti tehdyillä harjoitteilla.

Kompetenssityöpajassa opiskelijat työskentelevät oman koulutuksensa kompetenssien, niiden hankkimisen sekä unelmatyöpaikan ja -uran pohdintojen parissa. Tavoitteena on rohkaista opiskelijoita katsomaan osaamistaan ja tulevaa työllistymistään mahdollisimman avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

EmployABILITY -itsearviointityö­kalu opiskelijan itsetuntemuksen kehittäjänä

Tekijä: Susanna Mesiä

Oiva-hankkeessa pilotoitiin Curtin University:ssä kehitettyä EmployABILITY-tietokantaan liittyvää itsearviointityökalua. Professori Dawn Bennettin kehittämää tietokantaa käytetään useissa yliopistoissa ja useilla eri tieteenaloilla.

Opiskelijat aloittavat tietokannan käytön täyttämällä itsearviointityökalussa olevan kyselylomakkeen, jonka perusteella tietokanta muokkaa opiskelijalle oman profiilin. Tätä työkalua on tarkoitus käyttää uudelleen myös myöhemmin, jolloin opiskelija voi seurata oman ajattelunsa muuttumista opintojen aikana. Opiskelija voi tehdä itsearvioinnin niin usein kuin haluaa.

Loikkausosaamista tukevat työpajat: kompetenssien tunnistaminen

Tekijät: Anne Rautio ja Maarit Shemeikka

Lapin AMKissa on kevään 2019 aikana pilotoitu loikkausosaamista vahvistavaa työpajamallia kahden opiskelijaryhmän kanssa liikunnan- ja vapaa-ajan koulutuksessa. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat pääsivät työpajoissa pohtimaan omaa osaamistaan ja sen vahvistamista.

Kompetenssi­­työ­paja 1: ohjeet työpajan ohjaajalle

Tekijät: Anne Rautio ja Maarit Shemeikka

Työpaja 1 on tarkoitettu 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

Työpajan tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman koulutuksensa kompetensseihin ja niiden sisältöihin.

Kompetenssi­työpaja 2: ohjeet työpajan ohjaajalle

Tekijät: Anne Rautio ja Maarit Shemeikka

Työpaja 2 on tarkoitettu toteutettavaksi 3. tai 4. vuoden opiskelijoille.

Työpaja toteutetaan
yhteistyössä alumnien tai samalta alalta valmistuneiden työelämävieraiden kanssa.

Kompetenssien tunnistamista tarinoilla

Lapin AMK:n liikunnanohjaajaopiskelijat tuottivat aarrekarttoja urapolku-unelmistaan Oiva-hankkeen työpajoissa. Pääset katselemaan kahta aarrekarttaa, jotka on toteutettu ThingLink-interaktiivisina kuvina.

Koska ThingLink-aarrekartat eivät ole saavutettavia kaikille käyttäjille, on niiden sisältö kuvattu myös tekstiversiona. Tutustu Unelmana urheilumanageri ura -tekstiversioon ja Intohimosta ammatti! -tekstiversioon.

Katsele ja kuuntele opiskelijoiden mietteitä urapoluista klikkaamalla kuvan numeroita numerojärjestyksessä. Lopuksi kuulet opinto-ohjaajan pohdintoja aiheesta ja harjoitukseen liittyvästä ohjaamisesta klikkaamalla kaiutinikonia.

Loikka liikunnanohjaajasta viestinnän ammatilaiseksi -videossa Liikunnanohjaaja (AMK) Harri kertoo oman tarinansa.

Unelmana urheilumanagerin ura – aarrekartta

Tekijät: Henrik Kärkkäinen (lukija), Veera Lahti, Jouni Pitkänen, Anniina Tölli

Alkuperäisen kuvan pohjalta muokannut: Kaisa Pyykkönen

Äänimaailma: YleArkisto, Ottelu jäähallissa, Suomi–USA, by Freesound

Intohimosta ammatti! -aarrekartta

Tekijät: Emma Nyyssölä (lukija), Juho Ronkainen, Saija Valkama

Alkuperäisen kuvan pohjalta muokannut: Kaisa Pyykkönen

Äänimaailma: tim.khan, Hiking, by Freesound

Loikka liikunnanohjaa­jasta viestinnän ammattilaiseksi

Tekijät: Kaisa Pyykkönen, Anne Rautio ja Harri Nykänen

Videossa Liikunnanohjaaja (AMK) Harri kertoo oman tarinansa.

Loikka liikunnanohjaajasta viestinnän ammattilaiseksi -video YouTubessa