Kompetenssityöpaja 2: ohjeet työpajan ohjaajalle

Työpajan tavoite

Opiskelija työstää alumnien ohjauksessa oman osaamisensa markkinoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä ja laajentaa näkemystään vaihtoehtoisista urapoluista koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä

3. tai 4. vuoden opiskelijaryhmä

Puhuja

Mielenkiintoisen työuran luonut alumni: ”miten minusta tuli minä?”

Kesto

3-4 tuntia

Menetelmä

Graafinen fasilitointi, piirustelu

Välineet

AV-laitteet, fläppipaperia, tusseja 

Vaihe 1

Työpaja alkaa alumnien tai työelämän edustajien puheenvuoroilla (n. 15-20 min). Pyydä puhujaa miettimään omaa uratarinaansa johtoajatuksella ”Miten minusta tuli minä?”. Tarinaa voisi kertoa nimenomaan osaamisen ja sen kertymisen kannalta; millaista osaamista jäi käteen koulutuksesta, millaista osaamista koet työelämässä tänään tarvittavan, millaista osaamista sinun on pitänyt hankkia lisää, millaista osaamista olisi kannattanut koulutuksen aikana hankkia, millaista roolia rohkeus ja innovatiivisuus on näytellyt polullasi jne.

Vaihe 2

Jaa puheenvuorojen jälkeen opiskelijat pieniin, 3-4 hengen ryhmiin työpajatyöskentelyä varten. Työpajatyöskentelyssä opiskelijat keskustelevat oman ryhmänsä teemasta ja tekevät keskustelun pohjalta graafisen tuotoksen fläppipaperille piirtämällä.  Teemat löydät seuraavalta sivulta.

Alumnien tehtävä työpajatyöskentelyssä on kiertää ryhmissä ja haastaa, rohkaista ja tsempata opiskelijoita työstämään oman ryhmän aihetta laajasti ja katsomaan myös ”out of the box”. 

Vaihe 3

Työpajan päätteeksi opiskelijat jakavat tekemänsä tuotokset toisilleen. Tuotoksista keskustellaan työpajan ohjaajan sekä alumnien avulla. Piirroksia voidaan myös täydentää tässä vaiheessa.  Työpajan jälkeen opiskelijoilta kerätään ryhmäkohtainen palaute. Tässä voit käyttää reflektiomallia What? So What? Now What?

Teemat ja kysymykset

Verkostoituminen

 • Mitä osaamista verkostoituminen vaatii ja mitä hyötyä verkostoitumisesta on minulle? 
 • Miten ja minkälaista verkostoa kannattaisi rakentaa? 
 • Miten opiskelun aikana kannattaa toimia verkostoitumisen edistämiseksi?
 • Mitä rohkeus ja uskallus tarkoittaa verkostoitumisessa?

Itsensä markkinointi ja brändäys

 • Mitä on itsensä markkinointi ja miksi se on tärkeää?
 • Mitä osaamista itsensä markkinointi edellyttää?
 • Miten jo opiskelun aikana rakennat omaa henkilöbrändiäsi?
 • Mitä rohkeus ja uskallus tarkoittaa itsensä markkinoinnissa?

Loikkausosaajan tukeminen koulutuksessa

 • Miten oman osaamisen voi tunnistaa?
 • Minkälaista tukea opiskelijana tarvitset tunnistamaan omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi?
 • Mitä osaamista kannattaisi hankkia opetussuunnitelman ulkopuolelta ”yli rajojen”?
 • Mitä ominaisuuksia ja osaamista on loikkausosaajalla?

Yrittäjyys/Sisäinen yrittäjyys

 • Mitä yrittäjyys voisi tarkoittaa ja miksi minun kannattaa kehittää omaa yrittäjyyttäni?
 • Millaista osaamista yrittäjyys minulta edellyttää?
 • Miten edistän jo opiskelun aikana yrittäjyyttäni?
 • Mitä rohkeus ja uskallus tarkoittaa yrittäjyydessä?

Innovatiivuus työelämässä

 • Mitä innovatiivisuus tarkoittaa työllistymisen ja uran kannalta?
 • Miten voin kehittää omaa innovatiivisuuttani edistääkseni omia työelämämahdollisuuksiani?
 • Miten opiskelun aikana kannattaa toimia – tarttua mahdollisuuksiin?
 • Mitä osaamista innovatiivisuuden kehittäminen vaatii?