Osaamisen visualisointi ohjaajalle

”Minkä päällä seisot, mitä kohti kurkotat” – menetelmä

Menetelmä opiskelijan osaamisen ja tavoitteiden havainnollistamiseen

Tekijät: Minna Haapasalo, Mervi Rankila-Källström ja Marja Susi

”Minkä päällä seisot – mitä kohti kurotat?” -menetelmän tavoitteena on hahmottaa omaa ammatillista osaamista tekemällä, kokemalla ja reflektoimalla.

Työpajan järjestäminen

Tekijät: Minna Haapasalo, Mervi Rankila-Källström ja Marja Susi

Tässä esitetty osaamisen reflektion menetelmä on toiminnallinen ja selkeä. Sen järjestäminen ei vaadi suuria ponnisteluja, ja se on parhaimmillaan erilainen tapa työskennellä ohjattavan yksilön tai ryhmän kanssa.

Geneeristen taitojen visualisointi Oiva-sovelluksella

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja mittaavan mobiilisovelluksen kehittäminen

Tekijät: Maria Lehtimäki ja Rauni Varkia

Työelämä muuttuu kovalla tahdilla ja ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden osaamistarpeet tämän myötä. Tulevaisuuden työelämää leimaavat jatkuva muutos ja osaamisen päivittämistarve sekä projektimaisuus. Siksi metataidot ovat tulevaisuudessa erittäin tärkeitä substanssiosaamisen rinnalla. Näihin taitoihin kuuluu oman geneerisen osaamisen tunnistaminen, omien päämäärien asettaminen ja kyky soveltaa sekä kehittää omaa osaamista muuttuvissa ja erilaisissa ympäristöissä.

OivaTaito-sovellus – ohjaajan ohjeet

Tekijät: Juuso Puurula, Katja Pouta ja Anu Virtanen

OivaTaito -sovelluksen tarkoituksena on opiskelijoiden geneeristen työelämätaitojen tunnistaminen ja oman osaamisen sanoittaminen. Sovellus tukee opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja se voi toimia myös työkaluna opiskelijoiden uraohjauksessa. Erityisesti koulutusaloilla, joiden tutkinnot tarjoavat työllistymismahdollisuuksia laajalle alueelle ja selkeät uranäkymät puuttuvat, opiskelijoiden osaamisitsetunto voi olla heikko ja osaamisen sanoittaminen hankalaa.  

OivaTaito-sovellus

Tekijät: Jerry Lehtisyrjä, Jesse Suvisuo, Juuso Vakli, Tarja Juurakko-Koskinen, Juuso Puurula, Rauni Varkia, Maria Lehtimäki, Tero Ahvenharju, Katja Pouta ja Anu Virtanen

Opiskelijan geneerisiä taitoja mittaavaan, visualisoivaan ja sanoittavaan sovellukseen kirjaudutaan Google-tunnuksilla.

Kuinka kehität? -videot

Tekijä: Juuso Puurula

Kuinka kehität? -on videosarja yleisistä työelämätaidoista ja osaamisen kehittämisestä niissä. Videosarja on osa OivaTaito-sovellusta.