”Minkä päällä seison – mitä kohti kurotan ” -työpajan järjestäminen

Tekijät: Minna Haapasalo, Mervi Rankila-Källström ja Marja Susi

Piirretty Osaamisen visualisointi teeman-tunnus

Uraohjausmenetelmä ”Minkä päällä seison – mitä kohti kurotan?” syntyi tarpeesta luoda toiminnallinen menetelmä opiskelijan ohjauksen tueksi. Usein ohjaushetket ohjattavien kanssa perustuvat keskusteluun. Puheeseen perustuvat tilanteet eivät kuitenkaan ole aina tai ainoita toimivia tapoja synnyttää ajatuksia ja oivalluksia ohjattavan osaamisesta ja tulevaisuusnäkymistä. Monet oppijat hahmottavat asioita paremmin esimerkiksi toiminnan kautta. Omaehtoinen toiminta myös motivoi opiskelijaa: tulevaisuuden valinnat ovat myös itsestäni kiinni.

Tässä esitetty osaamisen reflektion menetelmä on toiminnallinen ja selkeä. Sen järjestäminen ei vaadi suuria ponnisteluja, ja se on parhaimmillaan erilainen tapa työskennellä ohjattavan yksilön tai ryhmän kanssa. Menetelmä sopii kaikille aloille. Tarvitaan vain riittävän kokoinen tila sekä joitakin materiaaleja. 

Hyväksi koettu aloitus työpajalle on esimerkiksi lyhyt esittely arvoista ja yhteinen keskustelu niistä. Jos toiminnalliset menetelmät ovat ohjattavalle tai ryhmälle uusia, voi ohjaaja tarvittaessa soveltaa menetelmää yksilöllisemmäksi tai ryhmälleen sopivammaksi. Pääasia on, että menetelmästä olisi hyötyä ohjattavalle.

Työpajan toteutus

Työpajan toteuttamisessa tarvitaan värillisiä papereita, saksia, kyniä, maalarinteippiä tai sinitarraa ja kännykkäkamera. Lisäksi tarvitaan apulainen kuvan ottamiseen sekä tila, jossa huonekaluja voi siirrellä. 

Mikäli olet luokkahuoneessa, siirtele pöytiä ja tuoleja valmiiksi hieman erilaiseen asetelmaan kuin tavallisella oppitunnilla. Tilan muuttaminen virittää erilaiseen toimintaan. Installaatioiden rakentamiseksi seinäpinta-alaa voi olla hyvä olla esillä ja seinän viereen tulee olla hyvä pääsy. Työpajoissa on huomattu, että moni haluaa kiinnittää tekemiään käsiä ja jalkoja asetelmiksi seinille.

Mahdollisuuksien mukaan jokaisella osallistujalla on hyvä olla ensin oma rauhallinen työskentelypiste, jossa vieruskaveri ei ole suoraan katse-etäisyydellä. Ihanteellista olisi, että jokainen saa ennen valmiin ”kuvan” dokumentointia hieman vetäytyä omiin oloihin.

Mikäli arvot eivät ole ryhmälle tuttuja, aluksi voidaan käydä läpi ja nimetä arvoja. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi filosofi Erik Ahlmanin arvoluokittelua (1).

Työskentely askel askeleelta

Työskentelyn aluksi jokainen tarvitsee väripapereita, sakset ja kynän. Työskentelyn ohjeistus on esitetty alla vaiheittain.

1. Piirrä ja leikkaa

Aseta oma jalkapohja väripaperille ja piirrä ääriviivat.  
Aseta oma käsi väripaperille ja piirrä ääriviivat. 
 
Leikkaa jalkapohjia (5–10 kpl) ja käsiä (1–10 kpl).  

Kannattaa piirtää yhteen paperiin ja leikata paperinippu kerralla. 

2. Pohdi ja kirjoita leikkaamiisi jalkapohjiin ja kämmeniin

Mieti ja kirjoita leikaamiisi jalkapohjiin:

Osaamista, tietoja ja taitoja: Mitä jo osaat? Mistä asioista tiedät?  Tiedot, taidot ja kokemus tarkoittaa kaikkia asioita, joiden osaamisesta sinulla on näyttöä. Osaamisen ei tarvitse koskea vain opiskeluasi vaan myös harrastuksiasi tai vapaa-ajanviettotapoja.  Osaaminen voi olla itse hankittua (esim. tiettyyn aiheeseen liittyvä tieto tai taito kuten ruoanlaitto, vloggaaminen, scifikirjallisuus tms.) tai vuorovaikutuksessa saatua.
 
Arvoja: Mitä pidät tärkeänä? Kirjaa esimerkkejä arvoistasi näkyviin (esim. vapaus, tasa-arvo, ilo, onni, yhteisöllisyys, raha, terveys, viisaus, rakkaus).
 
 Mieti ja kirjoita leikattuihin kämmeniin:  
 
Tavoitteita: Tavoitteet ovat tulevaisuuteen sijoittuvia haaveita, unelmia ja päämääriä. Mitä haluat tehdä tulevaisuudessa?  Mieti, visioi ja kuvittele mahdollisimman konkreettisia tilanteita, työpaikkoja, työympäristöjä, työkavereita. Mitä teet? Missä teet? Kenen kanssa teet?

Aseta jalkapohjat ja kämmenet tilaan installaatioksi ja ota kuva

Katsele ympärillesi. Valitse tilasta kohta, joka kiinnostaa sinua. Voit siirrellä huonekaluja ja muokata tilasta kohdan itsellesi. Voit käyttää esimerkiksi seinää, pöytää, lattiaa tai ikkunaa. 

Tee niin sanottu installaatio tai kuva otsikolla: ”Minkä päällä seison, mitä kohti kurotan.” Aseta valitsemaasi kohtaan tilassa  jalkapohjat (osaamiset ja arvot), kämmenet (tavoitteet) ja itsesi. Asettele jalat, kädet ja itsesi haluamallasi tavalla, mutta siten, että olette kaikki ”samassa kuvassa”.
 
Pyydä kaveria ottamaan omaan kännykkäkamerallasi kuva installaatiostasi. Tarkista kamerasta, miltä kuva näyttää, ja ota uusi kuva, mikäli ensimmäinen versio ei ole haluamasi. On tärkeää, että lopputulos on haluamasi kaltainen. Tarkista rajaus, että kuvassa näkyy se, mitä haluat.

Kirjoita kuvasta

Ota itsellesi rauhallinen tila ja muistiinpano- tai äänitysvälineet. Katso ottamaasi kuvaa. Kirjaa  havaintojasi tehtävän tekemisestä ja siitä, mitä kuvassa on. Toteutus voi olla äänitys tai kirjoitus siitä, minkä päällä seisot ja mitä kohti kurotat.

Voit myös miettiä ja kirjata, millaista oli tehdä kuvaa. Mitä havaintoja teet omasta osaamisestasi, arvoistasi ja tavoitteistasi tekemäsi kuvan kautta? Mitä ajatuksia herää kuvasta: mitä näet? Missä suhteessa osaamiseesi ja tavoitteisiisi olet asettautunut?  Kertooko kuva jotain omasta osaamisestasi suhteessa tavoitteisiin tällä hetkellä?

Jaa havaintosi vertaiselle tai tutoropettajalle

Tämä vaihe voidaan toteuttaa monella eri tavalla riippuen ryhmäkoosta, osallistujien oma-aloitteisuudesta ja ryhmän keskinäisestä luottamuksesta. Keskustelun voi toteuttaa pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmän kesken, mikäli ryhmäkoko ei ole suuri. Osallistujat voivat jakaa huomioitaan vapaasti, mikäli ovat tottuneita omista havainnoistaan keskusteluun. 

Yksi tapa purkaa tehtävää on antaa lauseen alku, jolla jokainen vuorollaan aloittaa: 
Huomasin, että osaan…
Arvostan…
Tulevaisuudessa minä…
 
Kuvaa ja siitä tehtyä reflektiota voidaan käyttää opiskelijan kanssa henkilökohtaisen tutorkeskustelun lähtökohtana. Menetelmää voi myös toistaa eri vaiheissa, ja kerätä kuvat sarjaksi, joka on pohjana esimerkiksi valmistuessa tapahtuvaa loppureflektiota varten.

Työskentelyn ajallinen jaksottaminen

 Työskentely voidaan jaksottaa ajallisesti esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  1. Jalat (15–20 min) 
  2. Kädet (15–20 min) 
  3. Installaatio, josta kuva omaan kännykkään. Pari toimii kuvaajana. Kohde katsoo kuvan, tekee havainnon pohjalta tarvittaessa muutoksia, ja kuva otetaan uudestaan. Tärkeää on, että jokainen saa omaan kameraan halutunlaisen kuvan. (15 min) 
  4. Henkilökohtainen reflektio: osallistujien havaintoja tehtävän tekemisestä ja siitä, mitä kuvassa on. Toteutus voi olla äänitys tai kirjoitus siitä, minkä päällä osallistuja seisoo ja mitä kohti kurottaa. Mitä havaintoja tekee omasta osaamisesta, arvoista ja tavoitteista? (10–15 min)  
  5. Vertaiskeskustelu (mahdollinen): Mitä havaintoja osallistujat tekivät? Millaista oli tehdä tehtävää? (15 min) 

Lähteet

  1. Wikipedia: Arvo. Saatavana osoitteessa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Arvo Luettu  20.5.2020.