Osaamisen tarinallistaminen uraloikkarille

Oma osaaminen näkyväksi digitarinalla

Tekijä: Pirita Juppi

Digitarina on tehokas keino kertoa omasta osaamisesta havainnollisella ja elämyksellisellä tavalla, lyhyen videon muodossa. Digitarina voi palvella kahtalaista tarkoitusta: yhtäältä itsetuntemuksen kasvua ja oman osaamisen tunnistamista, toisaalta oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja siten siitä muille viestimistä.

Tarinan voima -video

Tekijä: Pirita Juppi

Valokuvat: WeVideon kuvapankki
Musiikki: WeVideon musiikkikirjasto

Videossa avataan narratiivisen lähestymistavan perusteita ja tarinoiden merkitystä ihmisille. Tarinat ovat ihmisille luontainen keino jäsentää oman elämän tapahtumia ja teemoja, ja ne antavat myös mahdollisuuden samaistua toisten ihmisten kokemuksiin ja näkökulmiin.

Tarinan voima -video YouTubessa

Digitarina-video

Tekijä: Pirita Juppi

Valokuvat: WeVideon kuvapankki
Musiikki: WeVideon musiikkikirjasto

Videossa kerrotaan digitaalisen tarinankerronnan menetelmästä ja digitarinasta lajityyppinä. Omakohtaisen tarinan kertominen digitaalisen median työkaluja ja ilmaisukeinoja hyödyntäen voi olla tehokas keino niin itsereflektioon kuin muille viestimiseen – näkyväksi ja kuulluksi tulemiseen.

Digitarina -video YouTubessa